دیگر سر فصل ها

هیئت مدیره

ابوالفضل صومعلو
سمت: رئیس هیئت مدیره
داریوش فخاریان کاشانی
سمت: عضو موظف هیئت مدیره
دکتر محمد رسولی
سمت: عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

دکتر محمد رسولی
سمت: مدیر عامل

معاونان

پیام کوثری
سمت: سرپرست معاونت فروش و بازرگانی
داریوش فخاریان کاشانی
سمت: معاونت فنی و اجرایی

مدیران

امیر خلقتی
سمت: مدیر فنی
علیرضا تقی زاده
سمت: مدیر اجرایی
حسن حاج ملاربیع
سمت: سرپرست فروش
علی صالحی
سمت: سرپرست امور اداری
حجت شریعت محسنی
سمت: مدیر املاک و مستغلات
سید احسان سجادی
سمت: مسئول فناوری اطلاعات
رضا کریمی
سمت: مدیر امور مالی
محمد زارعی
سمت: مدیر پروژه مشهد
بهزاد نقی نجد مکاری
سمت: مدیرپروژه مراغه
نادر فتحی
سمت: مدیرپروژه آتی شهر
محمد رضا طهمورثی
سمت: مدیرپروژه همدان
هادی جوانی
سمت: مدیر روابط عمومی