شرکت آتی ساز/اطلاعات اشخاص/اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص

حمزه یاراحمدی

حمزه

یاراحمدی

۲۸ آبان ۱۳۹۸

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۷ بهمن ۱۳۹۹