پروژه دلتا

تعداد واحد مسکونی : 870 واحد _ تعداد واحد تجاری : 86 واحد _ تعداد پارکینگ مسکونی : 960 _ تعداد پارکینگ تجاری : 95 _ تعداد انباری : 956
  • تعداد پارکینگ 1055
  • استان و شهر تهران
  • کاربری مسکونی _ تجاری
  • مساحت زیربنا 110000مترمربع
پروژه دلتا 3
پروژه دلتا 2
پروژه دلتا 1

پروژه های مرتبط