مجتمع مسکونی نمک آبرود

 • تعداد پارکینگ 80
 • تعداد طبقات 21
 • طبقات زیرزمین 2
 • کاربری مسکونی
 • تعداد بلوک 1
 • درصد پیشرفت 15
 • سرمایشی و گرمایشی داکت اسپلیت
 • مساحت زیربنا 21055 مترمربع
 • نوع سازه بتنی
 • نوع سقف دال بتن
 • مساحت زمین 2394 مترمربع
نمک آبرود 4
نمک آبرود 2
نمک آبرود 3
نمک آبرود 1

پروژه های مرتبط