مجتمع مسکونی نمک آبرود

 • تعداد پارکینگ 80
 • تعداد طبقات 21
 • طبقات زیرزمین 2
 • کاربری مسکونی
 • تعداد بلوک 1
 • درصد پیشرفت 16.5
 • مساحت زیربنا 21941 مترمربع
 • مساحت زمین 3003 مترمربع
 • سرمایشی و گرمایشی داکت اسپلیت
 • نوع سازه بتنی
 • نوع سقف دال بتن

پروژه های مرتبط