شرکت آتی ساز/اطلاعات اشخاص/اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص

رضا کریمی

رضا

کریمی

۲۷ آبان ۱۳۹۸

عضو موظف هیات مدیره

معاون مالی و اداری

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۶ آبان ۱۳۹۹