شرکت آتی ساز/اطلاعات اشخاص/اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص

سید علیرضا طباطبایی
عضو هیات مدیره
سید علیرضا طباطبایی
عضو هیات مدیره

سید علیرضا طباطبایی

سید علیرضا

طباطبایی

۲۶ آبان ۱۳۹۹

عضو هیات مدیره

عضو هیئت مدیره

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ اسفند ۱۳۹۹