شرکت آتی ساز/اطلاعات اشخاص/اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص

فرهام مقدم راد

فرهام

مقدم راد

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۰ خرداد ۱۴۰۰